ES projektai

Projektas: „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS”

UAB „Taurameda“ – jau 24 metus sėkmingai veiklą vykdanti, medienos gaminių verslu užsiimanti Tauragės regiono įmonė. Pagrindiniai įmonės gaminiai – įvairūs aukščiausios kokybės padėklai prekėms gabenti. Nuo pat veiklos pradžios buvo nuolat investuojama į gamybinių patalpų modernizavimą, pažangios automatizuotos įrangos įsigijimą. Tai leido išsikovoti stabilias pozicijas eksporto rinkose – šiuo metu eksportuojama daugiau nei 95 proc. visos pagamintos produkcijos.

Pagrindinė UAB „Taurameda“ technologinių įrenginių energijos rūšis – elektros energija. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemones, kurias įdiegus sumažėtų energijos sunaudojimas bei padidėtų darbo proceso efektyvumas, 2020 m. buvo atliktas energijos vartojimo įmonėje auditas. Pagal šio audito rekomendacijas nuspręsta diegti alternatyvų elektros generavimo šaltinį – fotovoltinę 400 kW galios saulės elektrinę. Šiam tikslui UAB „Taurameda“  pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0032 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Taurameda“. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 209.003,00 EUR parama.

UAB „Taurameda“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti gamybos kaštus, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą, prisidėti prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo bei prie klimato kaitos pasekmių mažinimo.

Daugiau informacijos apie projektą

 

Projektas „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS”

UAB „Taurameda“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0072 UAB „Taurameda” gamybos technologinių procesų modernizavimas“. Įgyvendinant projektą bus pastatytas gamybinės-sandėliavimo paskirties pastatas, kuriame bus vykdoma EPAL dangčių, EPAL ir kitų gaminių gamyba, sandėliuojami ruošiniai, pusgaminiai ir dalis pagamintos produkcijos, taip pat bus diegiama funkcionali automatizuota EPAL dangčių ir spec. gaminių gamybos įranga, automatizuotas ruošinių, pusgaminių, iš paketavimo, su paketavimo  įrenginys su integruotu skaitmeniniu valdymu, įsigyjamas krautuvas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 720.862 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimui skirta 324.837 EUR parama.

Įgyvendinus projektą, bus eliminuoti technologiniame procese esantys nepakankamo našumo procesai, gerės gaminių kokybė, didės gamybos apimtys, pardavimų pajamos bei darbo našumas, mažės sąnaudos.

Daugiau informacijos apie projektą

 

Projektas:  „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Taurameda“ Nr. 02-011-K-0088”

Projekto vykdytojas: UAB „Taurameda“

Projekto vertė: 349.078,03 Eur

Skirta parama: 175.000,00 Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-07-20

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-07-31

UAB „Taurameda“ – daugiau nei 26 metus veikianti automatizuotos įrangos pagalba gaminanti įvairius aukščiausios kokybės padėklus prekėms gabenti. Įmonė nuolatos investuoja į naujus įrengimus, gamybines patalpas. Atsirandant naujoms rinkoms ir plečiantis gamybos apimtims įmonės elektros energijos suvartojimas kiekvienais metais didėja, todėl sparčiai auga gaminių savikaina.

Įvertinus padidėjusį darbo krūvį elektros energijos suvartojimas audito metu padidėjo iki 805 MWh per metus. Įmonė siekia  mažinti  energijos, gaunamos iš iškastinio kuro,  naudojimą, taip  mažinant  energetines sąnaudas. UAB „Taurameda“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Taurameda“ Nr. 02-011-K-0088“, kurio metu bus įrengiama 400 kW saulės jėgainė. Įgyvendinus projektą, CO2 kiekis sumažės 166 tonų per metus, naujos saulės jėgainės generuojamas srautas sudarys apie 395 MWh per metus, o bendras iš atsinaujinančių šaltinių generuojamos energijos kiekis sudarys daugiau nei 90 proc. įmonės suvartojamos elektros energijos kiekio.

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ – iš  Europos regioninės plėtros fondo skirta  175.000,00 Eur parama.