Pasirinkite kalbą

Vykdomi ES projektai

 Projektas: "ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS"

             UAB „Taurameda“ – jau 24 metus sėkmingai veiklą vykdanti, medienos gaminių verslu užsiimanti Tauragės regiono įmonė. Pagrindiniai įmonės gaminiai - įvairūs aukščiausios kokybės padėklai prekėms gabenti. Nuo pat veiklos pradžios buvo nuolat investuojama į gamybinių patalpų modernizavimą, pažangios automatizuotos įrangos įsigijimą. Tai leido išsikovoti stabilias pozicijas eksporto rinkose – šiuo metu eksportuojama daugiau nei 95 proc. visos pagamintos produkcijos.

             Pagrindinė UAB „Taurameda“ technologinių įrenginių energijos rūšis - elektros energija. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemones, kurias įdiegus sumažėtų energijos sunaudojimas bei padidėtų darbo proceso efektyvumas, 2020 m. buvo atliktas energijos vartojimo įmonėje auditas. Pagal šio audito rekomendacijas nuspręsta diegti alternatyvų elektros generavimo šaltinį – fotovoltinę 400 kW galios saulės elektrinę. Šiam tikslui UAB „Taurameda“  pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0032 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Taurameda“. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 209.003,00 EUR parama.

           UAB „Taurameda“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti gamybos kaštus, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą, prisidėti prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo bei prie klimato kaitos pasekmių mažinimo.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegimas-uab-taurameda

 

Projektas "SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS"

      UAB „Taurameda“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0072 UAB "Taurameda" gamybos technologinių procesų modernizavimas“. Įgyvendinant projektą bus pastatytas gamybinės-sandėliavimo paskirties pastatas, kuriame bus vykdoma EPAL dangčių, EPAL ir kitų gaminių gamyba, sandėliuojami ruošiniai, pusgaminiai ir dalis pagamintos produkcijos, taip pat bus diegiama funkcionali automatizuota EPAL dangčių ir spec. gaminių gamybos įranga, automatizuotas ruošinių, pusgaminių, iš paketavimo, su paketavimo  įrenginys su integruotu skaitmeniniu valdymu, įsigyjamas krautuvas.

                    Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 720.862 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimui skirta 324.837 EUR parama.

                    Įgyvendinus projektą, bus eliminuoti technologiniame procese esantys nepakankamo našumo procesai, gerės gaminių kokybė, didės gamybos apimtys, pardavimų pajamos bei darbo našumas, mažės sąnaudos.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/uab-taurameda-gamybos-technologiniu-procesu-modernizavimas

Artimiausias uostas:

100 Km

Klaipėdos

Artimiausias pasienis:

30 Km

Kaliningrado srities (Rusija)

Logistiką vykdo Lietuvos logistikos kompanijos

Transportas
Užsakyti/pasiteirauti

Lengvenių km., LT-72101 Tauragė, Lietuva
Įm.k.:179478589 PVM k.: LT794785811

Tel.:+370 446 21021
Tel.:+370 686 35383

El. paštas: info@taurameda.lt